Державне агентство лісових ресурсів України
Львівське ОУЛМГ

...від якісного насіння до хороших насаджень...

  • ми застосовуємо сучасні, ефективні технології в лісовому насінництві
  • ми пропонуємо садивний матеріал із закритою кореневою системою
Детальніше
Тут починається ліс!

Електронний облік деревини

У відповідності з Концепцією, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року; 1090-р. визначає порядок обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосування електронних засобів маркування та обліку деревини на підприємствах Держлісагентства України.

Електронний облік деревин – це система фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на всіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого використання в бухгалтерському та управлінському обліку.

Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є:

Однією з важливих умов організації електронного обліку лісопродукції є своєчасне, якісне і достовірне складання первинної документації по заготівлі, зберіганню, реалізації і використанню на власні потреби лісопродукції на всіх стадіях виробництва і місцях зберігання. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції.
Первинні документи складаються за допомогою кишенькового персонального комп’ютера – КПК (рис.1) та роздруковуються на мобільному принтері (рис. 2), а інформація з усіма необхідними реквізитами передається засобами телекомунікацій до бухгалтерії підприємства, виробничого відділу та інших структур підрозділів.
КПК – кишеньковий мобільний комп’ютер – мобільний електронний термінал, оснащений клавіатурою, сенсорним дисплеєм, сканером штрих-кодів, модулями зв’язку і призначений для вводу та передачі інформації поколодного обліку деревини в польових умовах.
Мобільний принтер – спеціалізований пристрій для оперативного друку первинних та товаросупрводжувальних документів в польових умовах.
Наказом №51 від 08.11.2013 Державного підприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» розпочато реалізацію впровадження системи електронного обліку деревини (ЕОД) на підприємстві. Встановлено робочий план впровадження ЕОД. Забезпечено засобами ЕОД структурного підрозділу підприємства – Брюховицького лісництва. Придбано у спеціалізованому підприємстві КПК «Nautiz X-3», мобільний принтер «Apex3», молоток для кріплення бирок та бирки. Згідно робочого плану проведено семінар-практикум на підприємстві з працівниками, що будуть задіяні у ЕОД. Встановлено та налаштовано на базі вузлової станції (ПК) програмного забезпечення «Управління лісовим господарством» на основі пакету «1С Підприємство 8.2.» з одночасним навчанням працівників. Для забезпечення роботи електронної бази даних була внесена інформація про підприємство, його підрозділи, заповнено квартальну сітку (введено квартали, виділи, ділянки), а також внесені дані про працівників підприємства.

Для роботи з КПК встановлено програмне забезпечення «WinforstPro Mobile Ukraine», в я кому відображається інформація, що попередньо внесена у центральний рівень в розділ довідники лісгоспу. Довідники лісгоспу – це безпосередньо довідник з якими працюють адміністратори лісгоспу. Він складається з таких реєстрів: лісорубі квитки, договори підряду, наряд акти, власні бригади, наймані бригади, внутрішній ринок (покупці), зовнішній ринок (експортери) та прив’язка бирок до КПК.

Процес електронного обліку деревини цілковито ґрунтується на електронному документообігу. Його основу складає програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати етапи руху деревини, де вся облікова інформація передається в електронному вигляді. Важливим результатом роботи системи є значне скорочення паперового документообігу та різних видів звітності між виробничими підрозділами підприємства, а також зменшення тіньового обігу незаконно добутої деревини.

Система електронного обліку деревини дає можливість переглянути повністю ланцюг руху заготовленої деревини від місця її заготівлі до кінцевого споживача. Таким чином за допомогою реєстру походження деревини по нумерації бирки, якою маркується деревина, можна встановити легальність її заготівлі, а саме: місце та час, назву бригади, що здійснювала заготівлю, повну характеристику маркованої продукції.