Державне агентство лісових ресурсів України
Львівське ОУЛМГ

...від якісного насіння до хороших насаджень...

  • ми застосовуємо сучасні, ефективні технології в лісовому насінництві
  • ми пропонуємо садивний матеріал із закритою кореневою системою
Детальніше
Тут починається ліс!

27.11.2013

Cвітові тенденції у лісонасінній справі,  та результати впровадження їх на Львівщині

Однією з характерних ознак сучасного лісового господарства України є збільшення обсягів робіт з відтворення лісів. Згідно з державною цільовою програмою «Ліси України» на 2010-2015 рр. лісівникам необхідно проводити заходи зі збільшенням площі лісів шляхом лісовідновлення та лісорозведення зі збереженням біорізноманітності.
Реалізація запроектованих робіт потребує належного фінансового та матеріального забезпечення. В першу чергу виникає необхідність впровадження сучасних підходів і технологій для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням і стандартним садивним матеріалом. Адже саме це визначає не тільки успішність лісових культур на перших етапах їх розвитку, а й значною мірою продуктивність та біологічну стійкість майбутніх насаджень.
Порівнюючи методи і технології лісового насінництва, застосовувані в Україні та Європейських країнах, слід відмітити, що вони є похідними від лісової політики, принципів організації і ведення лісового господарства в цілому. Ринкові механізми, що діють у лісовому секторі більшості країн протягом багатьох десятиліть, з одного боку, сформували відношення до лісового насіння як до товару, що має високу ціну, а з іншого - як до біологічного об'єкта, який багато в чому визначає якість садивного матеріалу, і в кінцевому підсумку, продуктивність насаджень. Так, ціна одного кілограма насіння хвойних порід становить в Україні близько 100 доларів, а у Швеції –2-3 тисячі доларів США. По жодному іншому товару в лісовому секторі економік країн не спостерігаються настільки разючі (більш ніж на порядок) відмінності в ціні.
Висока ціна насіння лісових порід посівного призначення і відносно висока рентабельність його виробництва стали головними чинниками, які зумовили формування в розвинених країнах Європи окремого сектору економіки, у якому існують крім державних приватні плантації та заводи, що здійснюють за контрактами з власниками лісів послуги з переробки лісонасінної сировини.
Зрозуміло, що за високої вартості насіння лісовий господар украй зацікавлений у повному зборі врожаю лісонасінної сировини і максимально можливому вилученню з неї насіння з дотриманням методів і технологій, що гарантують його високі посівні якості та придатність до тривалого зберігання. Розвитку насінництва й теплично-розсадницьких комплексів у багатьох країнах сприяє й діюче лісове законодавство, що дуже жорстко регламентує вимоги щодо якісного відтворення лісів.
Сучасне лісове насінництво неможливе без ефективних технологій. Аналіз показує, що в даній досить вузькій сфері конкурують кілька фірм Швеції і Канади, що розроблюють і випускають різне за технічними характеристиками і використовуваними методами устаткування в кількості, що повністю забезпечує потреби в ньому країн Європи, Америки, Африки й Азії.
Лідером у виробництві сучасного устаткування для лісових насінних центрів і розсадників є компанія ВСС, яка реалізує проекти починаючи, з 1987 року. Вона проектує, продукує й забезпечує устаткуванням насіннєві центри і розсадники, включаючи усе необхідне обладнання, технічні рішення та ноу-хау для оптимізації процесів збору, переробки, зберігання та підготовки до висівання лісонасінної сировини, а також виробництва лісового садивного матеріалу з закритою кореневою системою в контейнерах.

Рис. 1. Шишкосушарка T ¾

Рис. 2. Барабан для вилучення насіння (круглосічна машина)

Рис. 3. Обладнання для обезкрилюваня насіння

Рис. 4. Обладнання для очищення насіння
від домішок та відходів
 «Нордмарк Супер К – 541А»

Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» у своїй структурі має комплекс обладнання із переробки та зберігання лісоннасінної сировини, зокрема хвойних порід. Вже понад 5 років ДП «Львівський ЛСНЦ» успішно забезпечує високоякісним насінням хвойних порід підприємства Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та інших областей України.
Нижче пропонуємо розглянути технологічні особливості робіт, що проводяться на підприємстві з насінням посівного призначення основних хвойних порід.
При прийманні шишок від замовника проводиться його огляд на наявність шкідників та інших пошкоджень. Якщо шишка пройшла контроль якості її зважуємо, проводимо замір вологості і виставляємо назовні для природнього сушіння, що триває 2-3 тижні.
Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.). Технологічний процес переробки шишки сосни звичайної розпочинається з сушіння їх в спеціальній камері – шишкосушарці австрійської фірми «Тхорбауер Інженірінг» T ¾ (рис.1). Одноразово в цю камеру можна завантажити від 1 до 1,5 тонн сировини. Процес сушіння триває 15-17 год при температурі 49оС. Кінцева вологість шишки становить 6 - 7%. Після висушування шишки її завантажують в спеціальний барабан (рис.2) де насіння вилучається з допомогою спеціальних лопатей. Отримана внаслідок проведеної операції сировина проводиться подальшій оброці – обезкриленню. Це здійснюється за допомогою шнекового валу (рис. 3), який за рахунок обертання обламує крилатки з насінин. Обезкрилене насіння потребує подальшому очищенню від домішок та відходів. Цей процес здійснюється механічним способом за допомогою сучасного устаткування «Нордмарк Супер К – 541А» (рис.4). В результаті проведених операцій ми отримуємо високоякісне насіння чистотою понад 92%. Вихід чистого насіння становить 1-2 %. Зберігання отриманого насіння проходить при температурі -1 – -2оС. Період зберігання насіння без суттєвих втрат посівних властивостей становить до 10 років.
Модрина європейська (Larix decidua Mill.). Відмінності переробки та зберігання насіння модрини європейської від сосни звичайної полягають у тому, що шишка модрина сушиться при температурі 47оС. Кінцева вологість сировини становить 8-9%. Також модрина потребує додаткового обезкрилення. Вихід чистого насіння модрини становить 4-6%. Чистота насіння становить 81%.
Ялиця біла (Abies alba Mill.). Шишка ялиці білої розкривається природнім шляхом, а отже шишку не сушимо в шишкосушарці. Сировину з надвору завантажуємо у барабан, де отримуємо сировину, яку потім завантажуємо у сушильну камеру для отримання вологості 15-20%. Сушіння проходить при температурі 28оС. Оскільки сушимо не шишку, а уже підготовлену сировину то процес сушіння триває 10-12 год. Наступні процеси проходять так же як у сосни звичайної. Вихід чистого насіння на цьому обладнанні становить 10-12%. Чистота насіння – 84%.
Ялина європейська (Picea abies L.). Технологічний процес переробки лісонасінної сировини у ялини європейської такий же як і у сосни звичайної. Однак, є певні характерні особливості. Сушіння відбувається при температурі 47оС; кінцева вологість становить 7-8%. Вихід чистого насіння становить 2-3% Чистота становить понад 90%.
На підприємстві в продовж останніх років переробляли лісонасінну сировину таких деревних порід: ялина колюча, сосна чорна, сосна Веймутова, псевдотсуга Мензіса.
Цього року ДП «Львівський ЛСНЦ» загалом перероблено понад 115 тонн лісонасінної сировини хвойних порід (табл. 1).

 

Табл. 1. Переробка лісонасінної сировини по ДП «Львівський ЛСНЦ»
за 2013 рік (станом на 21.11)

№ п/п

Порода

Перероблено шишки, кг

Отримано насіння, кг

1

Сосна звичайна

56196

735,0

2

Ялиця біла

42806

4461,5

3

Ялина європейська

11412

313,6

4

Модрина європейська

5093

174,3

5

Ялина колюча

126

5,0

Всього

115618

5688,9


Завершуючи вище наведене, бачимо, що придбане за кордоном сучасне обладнання, яке забезпечує повний цикл робіт від переробки до довготермінового зберігання насіння виправдовує вкладені свого часу матеріальні ресурси. Такий шлях гарантував досягнення бажаного результату в стислі терміни.